Australian Wine Discovered (ไทย)

ทรัพยากรข้อมูลและเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับไวน์ออสเตรเลียเพื่อการค้นพบและแบ่งปันโดยไม่คิดมูลค่า

‘ค้นพบไวน์ออสเตรเลีย’ เป็นที่เดียวที่มีทุกสิ่งที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับไวน์ออสเตรเลีย สามารถนำไปใช้และปรับเปลี่ยนได้เต็มที่ มีเรื่องราวเกี่ยวกับเขตพื้นที่สำคัญ พันธุ์องุ่น และหัวข้อเรื่องต่าง ๆ อาทิ ต้นองุ่นอายุมากและไวน์แบบมีฟอง และคำชี้แนะที่จะพาท่านชมทุกสิ่งตั้งแต่ภาพรวมเกี่ยวกับเขตพื้นที่ผลิตไวน์ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับโรงผลิตไวน์ ไปจนถึงนวัตกรรมและงานวิจัยล่าสุด

ข้อมูลแนะนำที่ครอบคลุมในรายละเอียดนี้ อยู่ในรูปแบบการนำเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พ้อยท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งยังมีรูปภาพและแผนที่ เป็นข้อมูลทรัพยากรที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะนำไปใช้ในการจัดอบรม ใช้เตรียมจัดงานกิจกรรม ใช้ในการทำวิจัย หรือเพื่อการศึกษาหาความรู้เรื่องไวน์สำหรับตัวท่านเอง ‘ค้นพบไวน์ออสเตรเลีย’ เหมาะสำหรับผู้ใฝ่รู้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนระดับสูง และสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับหมู่ผู้ชมของท่านให้มากที่สุดได้

Topics (หัวข้อ )

เรียนรู้เกี่ยวกับไวน์ออสเตรเลียพร้อมทั้งหัวข้อเรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเรื่องไวน์และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไวน์ออสเตรเลีย

Regions (เขตพื้นที่ผลิตไวน์)

ประเทศออสเตรเลียแบ่งพื้นที่จัดสรรอันหลากหลายออกไปเป็น 65 เขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่าง ๆ กัน ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศแห่งไวน์ที่ไม่มีใครเหมือน ท่านจะพบ 10 เขตพื้นที่ที่อยู่ในรูปแบบการนำเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พ้อยท์ การนำเสนอนี้ผลิตขึ้นมาแบบปรับเปลี่ยนได้ ท่านสามารถนำไปใช้ในช่วงต่าง ๆ ของการจัดอบรมหรือการจัดงานกิจกรรมของท่านได้ เพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมมากขึ้น ท่านยังสามารถใส่เพิ่มโลโก้ของท่านเองและตกแต่งดัดแปลงสไลด์ในแบบที่ท่านต้องการได้ เพียงแค่ท่านใช้วิธีตัดและจัดวางสไลด์ที่เห็นว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้อง และนำไปใส่ร่วมกับสไลด์ที่ท่านนำเสนอได้เลย

Varieties (พันธุ์องุ่น)

ไวน์ออสเตรเลียมีความหลากหลายอย่างน่าเหลือเชื่อ แบ่งประเภทได้ตั้งแต่ไวน์แบบมีฟองอันหรูหราที่บรรจงสร้างขึ้นมาในอุณหภูมิอันเย็นยะเยือก ไปจนไวน์แดงที่ทรงพลังและสัมผัสได้ถึงความเข้มข้น จากองุ่นแดงที่เติบโตท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาอย่างกล้าแกร่งในไร่องุ่น

Resources (ทรัพยากรข้อมูล)

ทำให้การจัดอบรมเกี่ยวกับไวน์ครั้งต่อไปของท่านเป็นไปอย่างมีชั้นเชิง จะเป็นการชิมไวน์หรือกิจกรรมก็ได้ โดยใช้ทรัพยากรข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนได้นี้ อีกทั้งยังมีประกาศนียบัตรที่มอบให้ผู้เข้ารับการอบรม รายการชนิดไวน์ที่ให้ชิมและสามารถปรับได้ และแผ่นรองที่มีข้อมูลเกี่ยวกับไวน์


Austrade

The Australian Wine Discovered translated landing pages have been developed in partnership with Austrade.

Austrade